Vybavení laboratoří

Test vlastností pryže

Vulka Metr

Stroj na testování zkratu za studena

Stroj na testování tahových vlastností

Stroj na testování odolnosti vůči ozónu

Test křivky tuhosti

Stroj na testování křivky výkonu

Test odolnosti

Stroj na testování dynamické únavy při vysoké teplotě

Stroj na testování únavy

Trhací zkouška